Sportweg locatie van start!

20 februari 2023

Een nieuw initiatief voor een bijzondere locatie in Haarlem!

Eind januari hebben de Gemeente Haarlem, Pre Wonen, St Jacob en Dreef Beheer een intentieovereenkomst getekend om samen plannen te maken voor de Sportweg locatie bij het voormalig Haarlem stadion. Een plek die kansen biedt voor nieuwe woningen, winkels, zorg en voorzieningen voor Haarlem Noord. Gastvrij, verbinding en levendigheid staan centraal. De komende periode zullen de initiatiefnemers samen met de omwonenden werken aan deze nieuwe buurt.