• Nieuwbouw Heemskerk

  Adres: Kerkweg, Heemskerk

  • Meerlaagse parkeervoorziening, 2.600 m2 BVO
  • Supermarkt
  • 28 woningen
  • 2.600 m2 BVO dienstverlening
  • 1.000 m2 BVO Zalencomplex
  • WKO installatie en infrastructuur
  • 825 m2 BVO winkelruimte
  • 10 luxe appartementen
  • In totaal zijn er 230 parkeerplaatsen gerealiseerd waarvan 185 in eerder genoemde ondergrondse parkeervoorziening en 45 parkeerplaatsen op het maaiveld.
  • Huurders: Onder meer DekaMarkt supermarkt en Xenos

  Omschrijving:

  Planomschrijving: In de gefaseerde ontwikkeling aan de Kerkweg te Heemskerk zijn onder meer opgenomen; een meerlaagse parkeerkelder, supermarkt en overige detailhandel, dienstverlening, cultuur, woningen en tot slot een WKO installatie waarbij, afhankelijk van de behoefte, warmte of koude tijdelijk in de bodem wordt opgeslagen en benut kan worden indien er behoefte ontstaat.

  Geschiedenis: In 2006 is een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Heemskerk en Woon op Maat over de herontwikkeling aan de Kerkweg te Heemskerk. Aanleiding tot de herontwikkeling was het sterk gedateerde onroerend goed aan de Kerkweg en de behoefte om in het centrum huisartsen, fysiotherapie, consultatiebureau en thuiszorg te huisvesten. Tevens is er voor de Jansheeren en modern zalencomplex gebouwd. Vanuit Dreef Beheer was de behoefte om een moderne supermarkt te realiseren in combinatie met ondergronds parkeren. Het project is in twee fasen gerealiseerd vanwege het tijdens de eerste fase in stand houden van de supermarkt. Fase 1 is in 2010 opgeleverd en fase 2 in 2013.

  • image_building

  • image_building

  • image_building

  • image_building

  • image_building

 • Nieuwbouw Apeldoorn

  Adres: Ordenplein, Apeldoorn

  • Nieuwbouw: GOED 1.686 m2 BVO
  • Huurders: Stichting GOED in Orden met huisartsen en fysiotherapie, zorgapotheek Nederland en De goede zorg
  • Amoveren: Bestaande woningbouw
  • Nieuwbouw: Winkelcentrum 4.315 m2 BVO en Appartementen
  • Huurders: DekaMarkt supermarkt, House of Hair en Bakkerij Schreuder
  • 207 parkeerplaatsen op het maaiveld

  Omschrijving:

  Planomschrijving: Winkelcentrum Ordenplein, Geneeskunde Onder Een Dak (GOED) en bijbehorende infrastructuur.

  Geschiedenis: In samenwerking met de gemeente Apeldoorn, De Woonmensen en aannemerscombinatie Trebbe Klok is in juni 2010 overeenstemming bereikt over de ontwikkeling die in grote lijnen kan worden gezien als de optimalisering en revitalisering van het verzorgingsniveau van de wijk Orden. Onderdeel daarvan was de nieuwbouw van een winkelcentrum en het herontwikkelen van het bestaande gedateerde winkelcentrum in GOED. Daarnaast wordt er op twee braakliggende terreinen woningbouw gerealiseerd en de infrastructuur verbeterd waaronder ook het herstel van de Ordenbeek. De realisatie is in 2013 gestart en zal medio oktober 2014 worden afgerond.

  • image_building

  • image_building

  • image_building

  • image_building

 • Amoveren en Nieuwbouw Lutjebroek

  Adres: Fresialaan, Lutjebroek

  • Amoveren en Nieuwbouw
  • Bestaande bedrijfsruimte, winkelruimte en bovenwoning
  • Aanleg restant parkeerterrein en infrastructuur
  • Inbouw appartement 143 m2 BVO
  • 1.250 m2 BVO winkelruimte
  • 37 maaiveld parkeerplaats
  • Huurders: DekaMarkt supermarkt

  Omschrijving:

  Sloop bestaande bedrijfsruimte, aanpassen van waterlopen, realisatie van winkelruimte, afbouw appartement en aanleggen van infrastructuur. Een en ander gelegen aan de Fresialaan en P.J. Jongstraat te Lutjebroek. Om aan de wensen voor een moderne supermarkt te kunnen voldoen, te weten voldoende verkoop vloeroppervlak met bij behorend parkeren heeft Dreef Beheer in 2010 winkelruimte met bovenwoning en bedrijfshal in de directe omgeving van de Deka in Lutjebroek verworven. Na de sloop van de bedrijfsruimte is op de vrijgekomen locatie een nieuwe supermarkt gebouwd en is er na de sloop van de oude winkelruimte op deze locatie een parkeerterrein aangelegd. Het project is in 2014 opgeleverd.

 • Uitbreiden en renoveren Zaandam

  Adres: Prinsenstraat 35, Zaandam

  • Nieuwbouw
  • Winkelruimte 3.120 m2 BVO
  • Op de 1e verdieping 52 parkeerplaatsen en 67 op het maaiveld.
  • Huurders: DekaMarkt supermarkt

  Omschrijving:

  Uitbreiding en renoveren van winkelruimte aan de Prinsenstraat 35 te Zaandam, alsook de realisatie van een inpandige parkeervoorziening op de 1e verdieping. De winkelruimte aan de Prinsenstraat heeft jaren leegstand op de verdieping gehad. De vraag om uitbreiding van de parkeervoorzieningen heeft er toe geleid dat op de verdieping 52 parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Tevens is op de begane grond de winkel gerenoveerd en uitgebreid. In 2012 zijn de werkzaamheden afgerond.

  • image_building

 • Nieuwbouw Westzaan

  Adres: Zuideinde 166 t/m 170, Westzaan

  • Nieuwbouw
  • Winkelruimte 1.200 m2 BVO
  • Woonhuis 200 m2 BVO
  • Vrijstaand woonhuis
  • 67 parkeerplaatsen op het maaiveld
  • Huurders: DekaMarkt supermarkt

  Omschrijving:

  Supermarkt met aan de voorzijde daarin opgenomen een woonhuis, een vrijstaande woning en parkeerterrein, één en ander gelegen aan het Zuideinde 166 t/m 170 te Westzaan. In het langgerekte dorp Westzaan ontbrak het in het zuidelijk deel aan een supermarkt. Om in deze behoefte te voorzien is op het terrein van de voormalige touwslagerij Kalf een supermarkt gerealiseerd met daarin aan de straatzijde opgenomen een riant appartement met een vloeroppervlak van ca. 200 m².
  Op de plaats van het voormalige woonhuis zal een nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd worden. Het project dat in 2012 is gestart zal medio 2014 worden afgerond.

  • image_building

  • image_building

 • Herontwikkeling IJmuiden

  Adres: Betelgeuzestraat, IJmuiden

  • Nieuwbouw: Winkelruimte 955 m2 BVO
  • Huurders: Action
  • Parkeren: 19 parkeerplaatsen op het maaiveld

  Omschrijving:

  Herontwikkeling en uitbreiding van een voormalig garagebedrijf tot winkelruimte aan de Betelgeuzestraat 14 en 16 te IJmuiden. In 2010 zijn de opstallen verworven onder de voorwaarde dat de bestemming garagebedrijf zou worden uitgebreid naar winkelbestemming. De gemeente Velsen heeft daarmee ingestemd en medio 2013 is de verbouwing, uitbreiding en de transformatie naar winkelruimte gereed gekomen.

  • image_building

  • image_building