Onherroepelijke vergunning voor Vaassen

13 december 2022

De omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de DekaMarkt supermarkt en 30 nieuwe woningen in het centrum van Vaassen is onherroepelijk verklaard. Op de locatie van de oude DekaMarkt zal een nieuwe DekaMarkt en een horeca ruimte met daarboven op 30 woningen en een daktuin gerealiseerd worden.

De woningen zullen bestaan uit een mix van 12 sociale huur en 18 middenhuur woningen. In januari 2023 zal er gestart worden met de sloop van het pand van de huidige supermarkt en de naastgelegen leegstaande woning. De beoogde oplevering is in het voorjaar van 2025. DekaMarkt heeft aan de Pastoorsweg in Vaassen een tijdelijke locatie ingericht die tijdens de gehele bouwperiode geopend zal zijn.