Impuls woningmarkt Beverwijk met appartementen Marlo-Beverwijk

21 oktober 2022

BEVERWIJK – Op vrijdag 21 oktober hebben Dreef Beheer en wethouder Ali Bal van Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bouw, de anterieure overeenkomst op het stadhuis van Beverwijk getekend. Op de locatie van de voormalige sportschool komen 91 appartementen in de vrije huursector en een commerciële ruimte op de begane grond van 180 m2 met daarbij voldoende parkeerruimte. Dreef Beheer, eigenaar van het Marlo Beverwijk, heeft hiervoor al enige tijd geleden een omgevingsvergunning ingediend.

Participatie

Het plan is in participatie met de omgeving tot stand gekomen. Medio 2021 zijn bewoners in Beverwijk door Dreef Beheer op tal van manieren uitgenodigd om deel te nemen aan het participatietraject rond dit project. Er zijn digitale sessies georganiseerd die verbeterpunten hebben opgeleverd. Deze zijn meegenomen in de verdere planvorming. Zo zijn diverse balkons naar de binnentuin verplaatst om de privacy van de omwoners te borgen.

Spoorzone Beverwijk

Met de ontwikkeling op Marlo Beverwijk wordt uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van het Spoorzonegebied, één van de speerpunten van de gemeente in Beverwijk voor de komende jaren. Het plan aan op Marlo Beverwijk is een belangrijke eerste stap om in dit gebied veel woningen toe te voegen.

Woningmarkt

Er is grote belangstelling voor de appartementen. De appartementen zijn ontwikkeld voor een brede doelgroep, vooral voor (55+) uit de omgeving. De belangstelling van met name deze doelgroep, ook wel empty nesters genoemd, kan zorgen voor meer doorstroming op de Beverwijkse woningmarkt. 

Planning

In het najaar zal de procedure gestart worden. In de komende peroide zullen de plannen verder uitgewerkt worden met de aannemer, zodat gestart kan worden met de bouw medio 2023. De bouwtijd zal ongeveer twee jaar duren en de oplevering is dan voorzien medio 2025.