Deel winkelcentrum de Mare in Alkmaar verkocht

1 juni 2022

Een gedeelte van het winkelcentrum De Mare in Alkmaar is verkocht aan Heeman & Partners namens supermarktfonds.nl.  

Dank aan alle betrokken partijen voor de fijne samenwerking.

Namens verkoper Hartman LMH, Brickstone en CBRE
Namens koper Maxoz, Lexence Advocaten & Notarissen en Rechtstaete